Hore
Aktuality

Kubota a Topcon podpísali dohodu o kolaboratívnom výskume „smart agriculture” riešení

Spoločnosť Kubota so sídlom v Naniwa-ku, Osaka, Japonsko, zastúpená prezidentom a zástupcom riaditeľa Yuichim Kitaom, ďalej “Kubota”, spoločnosť Topcon so sídlom v Itabashi-ku, Tokio, Japonsko, zastúpená prezidentom a CEO Satoshim Hiranom, ďalej “Topcon” a spoločnosť Topcon Positioning Systems, Inc., so sídlom v Californii, USA, zastúpená prezidentom a CEO, Raymondom O’Connorom, uzavreli dohodu o spolupráci pri vývoji „smart agriculture“ – inteligentných riešení pre poľnohospodárstvo. Technológie a know-know vyvinuté jednotlivými spoločnosťami sa stanú základom pre ďalší spoločný vývoj a následný predaj riešení.

1. Východiská a ciele:

▪ Kým celosvetový dopyt po potravinách zaznamenáva kontinuálny rast, naďalej pretrváva problém s nedostatkom pracovných síl vo výrobnej sfére. O to väčšie očakávania sa vkladajú do riešení inteligentného poľnohospodárstva, ktoré si kladú za cieľ zlepšiť efektivitu práce a produktivitu.
▪ Kubota už mnoho rokov dodáva produkty a služby poľnohospodárom na celom svete, Topcon sa zasa sústreďuje na automatizáciu farmárskej produkcie digitalizáciou riadiacich procesov, aplikovaním technológií na analýzu plodín a DX riešení. Každá zo spoločností disponuje technologickým know-how, ktoré využijú pri výskume a vývoji inteligentných riešení pre rôzne oblasti poľnohospodárstva, počnúc zberom a manažmentom relevantných dát získaných zo senzorov, cez riešenia pre zvýšenie produktivity až po automatizáciu s využitím big data a pod.

2. Základné údaje o kolaboratívnom výskume:

Dátum uzatvorenia dohody: 30.jún 2021
Hlavné ciele:
– Zber relevantných dát s využitím senzorov a pod.
– Výskum v oblasti riešení zameraných na kultiváciu plodín s využitím big data
– Manažment vozového parku a automatizačné technológie

Topcon

“Prispievať k obohateniu ľudského života riešením spoločenských výziev v zdravotníctve, poľnohospodárstve a infraštruktúre“ je súčasťou korporátnej identity Topcon. Spoločnosť Topcon podporuje zvýšenie produktivity v poľnohospodárstve naprieč celým poľnohospodárskym cyklom, od plánovania až po zber. Dokáže to vďaka využitiu DX riešení zahŕňajúcich automatizačné procesy a IT technológie s primárnym cieľom uspokojiť celosvetový dopyt po potravinách.

Topcon Positioning Systems, Inc.

Topcon Positioning Systems, spoločnosť, ktorá si zakladá na tom, že je vždy o krok vpred v oblasti technológií a zákazníckych benefitov, je popredným dizajnérom, výrobcom a distribútorom riešení pre presné meranie a procesy určené pre globálny stavebný, geopriestorový a poľnohospodársky trh. Topcon Positioning Group sídli v Livermore, Kalifornia, USA, európske sídlo spoločnosti je v Capelle a/d IJssel, Holandsko.

Kubota

Značka Kubota vznikla v roku 1980 a je popredným výrobcom poľnohospodárskej, záhradnej, stavebnej techniky a priemyselných motorov. Spoločnosť sídli v japonskej Osake, má zastúpenie vo viac ako 120 krajinách sveta a 41 000 zamestnancov v Severnej Amerike, Európe a Ázii. V roku 2020 dosiahla tržby vo výške 17,3 miliardy dolárov. Napriek tomu, že výroba a predaj poľnohospodárskej techniky je core biznisom spoločnosti, do portfólia výrobkov Kubota patria i mnohé ďalšie produktové rady ako sú napríklad filtračné systémy, zavlažovacie systémy, potrubia, strešné krytiny, armatúry a podzemné ventily. www.kubota.com

Misia

Misia značky Kubota, „For Earth, For Life“ hovorí o jej záväzku chrániť životné prostredie na Zemi a zároveň pomáhať zabezpečiť produkciu potravín a vody, ktoré sú pre spoločnosť esenciálne, nakoľko svetová populácia stále rastie. Táto misia sa napĺňa zakaždým, keď traktor Kubota obrába pôdu, aby umožnil vyrásť životne dôležitej surovine, vytvoril cestu pre vodu alebo vybudoval útočisko. Viac informácií o Kubota nájdete na www.kubota-global.net alebo www.kubota-eu.com.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach