Hore
Aktuality

Spolupráca Kuboty s Agri Sud-Ouest Innovation

Spoločnosť Kubota naďalej investuje do európskych inovačných sietí s cieľom urýchliť vývoj poľnohospodárskych strojov budúcnosti a prispieť tak k urýchleniu environmentálnej, sociálnej a hospodárskej transformácie poľnohospodárskeho sektora.

Kubota Innovation Center Europe je členom francúzskeho zoskupenia Agri Sud-Ouest Innovation od roku 2021. Vďaka svojej sieti viac ako 420 členov a tímu približne 20 ľudí podporuje Agri Sud-Ouest Innovation otvorenú inovačnú stratégiu spoločnosti Kubota: kontaktovaním a prepájaním sa s kľúčovými technológiami, organizovaním workshopov a dielní zameraných na prioritné odvetvia, organizovaním demonštrácií atď.

„Prostredníctvom tohto členstva a partnerstva sa spoločnosti Kubota podarilo identifikovať spoločnosti s veľmi zaujímavými technológiami na riešenie budúcich výziev v poľnohospodárstve. V tejto oblasti teraz priamo spolupracujeme s niekoľkými poľnohospodárskymi partnermi, ktorí majú záujem o tento typ obojstranne výhodnej spolupráce. Toto bolo výrazne uľahčené činnosťou klastra,“ zdôrazňuje Daria Batukhtina, manažérka strategického rozvoja podnikania, Kubota Innovation Centre Europe.

Poľnohospodársky sektor v juhozápadnom Francúzsku je reprezentatívny pre poľnohospodárstvo v juhozápadnej Európe vo všeobecnosti, a preto je ideálnym testovacím priestorom. Udržanie výrobnej kapacity vzhľadom na zmenu klímy a obnovu ekosystémov si vyžaduje nové prístupy. Poľnohospodárske zariadenia by sa už nemali vnímať ako samostatný produkt, ale mali by sa stať moderným zariadením integrovaným do ekosystému riešení a služieb. To radikálne zmení technické a ekonomické modely. Prostredie Agri Sud-Ouest Innovation, ktoré združuje stovky subjektov pracujúcich na inovatívnych riešeniach, je zároveň ideálnym prostredím pre vývoj a experimentovanie.

„Veľkí medzinárodní hráči menia svoj inovačný proces tak, aby vychádzali zo srdca inovačných ekosystémov, v ktorých vznikajú riešenia zajtrajška, od verejných výskumných laboratórií cez začínajúce podniky až po vyspelejšie spoločnosti, a to čoraz častejšie v priamom kontakte so skupinami poľnohospodárov. Podpora, ktorú klaster poskytuje týmto veľkým skupinám, im umožní postupovať rýchlejšie, propagovať najsľubnejšie technológie a uľahčí užívateľom identifikovať odlišnosti ich budúcich riešení,“ povedal Laurent Augier, generálny riaditeľ klastra pre konkurencieschopnosť Agri Sud-Ouest Innovation.

Spoločnosť Kubota rieši regionálnu dynamiku inovácií a čoskoro posilní svoj európsky tím o človeka, ktorý bude pôsobiť v juhozápadnom regióne. Bude tak ďalej podporovať prepojenia s inovačnými sieťami, so svojimi súčasnými a budúcimi partnermi a s poľnohospodármi, spolutvorcami a experimentátormi budúcich riešení značky.

O spoločnosti Kubota

Spoločnosť Kubota je popredným výrobcom poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov, kosačiek na trávu a priemyselných motorov od roku 1890. S celosvetovým sídlom v japonskej Osake, pobočkami vo viac ako 120 krajinách a viac ako 50 000 zamestnancami v Severnej Amerike, Európe a Ázii dosiahla spoločnosť Kubota v roku 2022 tržby vo výške 20,4 miliardy USD. Hoci mechanické zariadenia sú jej hlavným produktovým radom, Kubota vyrába aj širokú škálu výrobkov, ako sú komunálne systémy na úpravu vody, zavlažovacie systémy, potrubné systémy, strešné krytiny a bytové konštrukcie a veľké podzemné ventily.  

Naša misia

Naše firemné motto „Pre Zem, pre život“ vyjadruje náš záväzok chrániť životné prostredie a zároveň pomáhať pri výrobe potravín a zásob vody, ktoré sú nevyhnutné na uspokojenie potrieb našej spoločnosti, keďže svetová populácia neustále rastie. Tento cieľ sa plní zakaždým, keď traktor Kubota zberá úrodu na zabezpečenie produkcie potravín alebo keď naše stavebné stroje vykonávajú výkopové práce na prepravu vody alebo zabezpečenie prístrešia. Viac informácií o spoločnosti Kubota nájdete na www.kubota-eu.com.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach