Milí hostia a priaznivci,

Pozývame Vás na už XIII. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa, ktorá sa tento rok uskutoční 4. – 5.6.2024 v Dvoroch nad Žitavou na pozemkoch spoločnosti ZAD Dvory nad Žitavou. 🌱

V rámci odborného programu sa môžete tešiť na seminár  Presné poľnohospodárstvo – technológie reálne uplatnené v praxi na Slovensku, ďalej na  moderované praktické ukážky technológií a systémov presného poľnohospodárstva, ako každý rok priestor  dostane aj spoločné a individuálne predvádzanie strojov a techniky.

Návštevníci si určite radí pozrú  660 odrodových parceliek a 310 parceliek s variantami ochrany a výživy rastlín od 55 spoločností.

Pripravená bude aj obľúbená súťaž v orbe konským záprahom a ukážky prác historickej techniky. 🐴

Svoj priestor tu má aj prezentácia hospodárskych zvierat v spolupráci s chovateľskými zväzmi na Slovensku, na výstave nájdete aj odborné školy s poľnohospodárskym zameraním.

A v tombole sa môžete tešiť na zaujímavé ceny!