Stojíme si za svojim!

Spoľahlivosť a dlhá životnosť – to sú základné požiadavky pri výrobe všetkých strojov Kubota. Kubota poskytuje rozsiahlu záruku, ktorá zahŕňa konštrukčné vady, poruchy funkčnosti alebo výrobné vady materiálov v dĺžke 12 mesiacov alebo do odjazdenia 1 000 mth., respektíve pri predaji stroja fyzickej osobe, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania 24 mesiacov alebo do odjazdenia 1 000 mth.

Predĺžená záruka

Prémie za vernosť.

Predĺžená záruka pre všetky traktory Kubota zdarma.

Komplexný program, ktorý pokrýva opravy mechanických alebo elektronických závad vášho stroja Kubota na zrovnateľnej úrovni ako u nového stroja. Doba predĺženej záruky závisí od typu stroja a typu užívateľa.

Kubota care

Japonský výrobca poľnohospodárskej techniky Kubota so svojou 130 ročnou tradíciou, si zakladá predovšetkým na kvalite a spoľahlivosti svojich strojov. Dôkazom je nový celosvetovo rozšírený flexibilný systém záruky Kubota care. Ide o predĺženú záruku poskytovanú priamo výrobcom. Na stroje zakúpené v sieti autorizovaných predajcov Slovenskej republiky je poskytovaná 5 ročná záruka.

Motohodiny takmer bez limitu

Záruka prináša ochranu po dobu 5 rokov alebo do dosiahnutia limitu až 3000 Mth (v závislosti od typu stroja). Pre vybrané modely by nemuseli byť nastavené limity dostačujúce a preto je tu možnosť aj ďalšieho príplatku zvýšenia až na 5000 Mth.

Čím je táto dlhá záruka podmienená?

Výrobca pozná svoje výrobky a preto si uvedomuje, že dlhá životnosť stroja závisí predovšetkým na jeho kvalitnej údržbe. Kvalitnú údržbu alebo opravu dokáže poskytnúť len preškolený technik s potrebným vybavením a znalosťami stroja. Z tohto dôvodu je nutné vykonávať pravidelnú údržbu a opravy v sieti autorizovaných predajcov Kubota. Servisnú kontrolu je nutné absolvovať vždy minimálne jedenkrát ročne alebo pri dosiahnutí motohodin stanovených v návode na používanie.

Na servis a opravy využívať originálne náhradné diely a mazivá Kubota, pretože zaistia ochranu a funkčnosť stroja na najvyššej úrovni.

Nič iné nehľadajte. Žiadne skryté poplatky, doplnkové služby a pod. Predĺžená záruka je poskytovaná priamo výrobcom.

Prečo vyžadovať predĺženú záruku?

Všetky časti stroja sú pokryté v rovnakom rozsahu ako u základnej záruky.

Prináša ochranu pred nepredvídateľnými nákladmi za opravy po dobu 5 rokov.

Predĺžená záruka je prenosná, to znamená, že je možné ju presunúť aj na ďalšieho majiteľa v prípade predaja stroja.

Stroj bude v lepšej kondícii, nakoľko bude mať pravidelnú údržbu od vyškolených servisných technikov autorizovaného predajcu Kubota.

Bližšie informácie u našich autorizovaných predajcov značky Kubota alebo na kubota@supa.sk, kozmon@supa.sk a cambor@supa.sk.